Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Proiect “‘DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU’”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0637

By Posted on 0 No tags 0

LICEUL TEHNOLOGIC “AVRAM IANCU” SIBIU, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “‘DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU'”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0637, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,91 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.
Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Loading

No Comments Yet.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *