Amplasat în zona oraşului vechi, Liceul Tehnologic Avram Iancu se bucură să deţină o nouă şi frumoasă bibliotecă şcolară.

Istoria bibliotecii se pierde în vreme, parcurgând călătoria spre dezvoltare şi modernizare alături de însăşi istoria liceului.

Liceul Tehnologic Avram Iancu din Sibiu deţine trei corpuri de clădiri: Corpul A, pe strada Movilei nr. 8, Corpul B, pe strada George Coşbuc nr 5 şi corpul C, pe strada Lazaret nr 14, din cartierul Lazaret.

Fondul bibliotecii a fost împărţit între corpul A şi corpul B. Cea mai mare parte fiind repartizată în corpul B, deoarece acolo exista spaţiu mai generos.

Cu timpul, căsuţa din corpul B a început să se subrezească, mai ales tavanul. Au fost afectate astfel şi o parte dintre cărţi.

În corpul A, sala de bibliotecă era foarte mică.

An după an, generaţie după generaţie, clădirile liceului au suferit diferite tranformări, pe care generaţiile mai vechi de absolvenţi le povestesc la întâlniri deceniu după deceniu de la absolvire.

Actuala sală a bibliotecii din corpul A este o minune!

Deschizîndu-i uşa şi păşindu-i pragul, deodată te întâmpină un spaţiu larg şi luminos.

Scaunele de lângă măsuţa de sub crengile copacului de pe peretele din faţă te îmbie să te opreşti din ritmul alert cotidian şi să guşti dintr-o clipă de odihnire.  

Sala te învăluie în linişte şi pace.

În timpul pauzelor, unii elevi se lasă ademeniţi de mirajul ascuns după pancarta pe care este scris cuvântul BIBLIOTECĂ şi-i trec pragul. Pe dată ce pătrund înăuntru, sunt cuprinşi de o stare ciudată, nouă, deosebită, unică… Nici nu bănuiesc că aici a fost cândva un atelier de mecanică în care pulsa o viaţă intensă. Nici nu-şi pot imagina că aici era o sală imensă plină de bancuri de lucru şi menghine, bonfaere, pile, compasuri, rigle, uleiuri şi vaselină, piese de tot soiul confecţionate de entuziaşti elevi asistaţi de maiştri pricepuţi, unii dintre aceştia trăind şi astăzi și fiind meşterii veterani ai oraşului nostru.

Da. S-au întâmplat multe în acest loc! Cândva, aici se formau renumiţi meşteşugari ai lemnului şi ai metalelor… Dar vremurile s-au schimbat… Şi se vor mai schimba…, căci vorba cronicarului: Nu sunt vremurile sub cârma omului, ci bietul om sub vremi… Biblioteca școlară însă a rămas și credm că va rămâne atâta vreme cât va funcționa școala.

Noua sală de bibliotecă a Liceului Tehnologic Avram Iancu a fost deschisă în anul şcolar 2019-2020 şi în ea a fost adunat întregul fond de carte.

Căsuţa din corpul B  – fosta sală a bibliotecii – a fost şi ea renovată, În ea s-a amenajat un spaţiu dedicat disciplinelor tehnice. Aici sunt depozitate cărţile tehnice şi alte materiale dedicate specializărilor tehnologice.

În sala nouă a bibliotecii de pe strada Movilei, cărţile sunt aşezate pe rafturi în ordine alfabetică. Elevii au acces la toate rafturile. În spatele sălii de bibliotecă, se află o sală lungă şi îngustă unde sunt depozitate manualele şcolare.

Biblioteca deţine peste 17.000 de exemplare din diferite domenii precum: literatura română, literatura universală, istorie, medicină, sport, ştiinţă, geografie, critică literară, religie, artă, matematică, fizică, chimie, autoturisme, satiră şi umor, film, fotografie, pedagogie, psihologie, filosofie, teatru, poezie…

Biblioteca a beneficiat de achiziţii şi donaţii de carte nouă. Astfel, s-a reînnoit fondul cărţilor de la catedra de Limba şi Literatura română, s-a îmbogăţit fondul de beletristică cu exemplare din literatura contemporană pentru adolescenţi şi s-au adăugat şi câteva noutăţi din alte domenii.

Bibliotecarul şcolii

Actualul bibliotecar al liceului este Doina Blaga, absolventă a Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu cu specializarea Teologie-Litere Limba română, şi a Masterului Profesor documentarist din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

Doamna bibliotecar, profesoara Doina Blaga, este angajata liceului din august 2017. Printre darurile cu care a fost binecuvântată, pasiunea pentru lucrul cu cărţile ocupă un loc aparte. Are o deosebită plăcere să pună la îndemâna elevilor cele mai atractive cărţi şi să-i ghideze în această fascinantă călătorie a cunoaşterii.

În cei câţiva ani petrecuţi aici, a reuşit să închege un grup minunat al iubitorilor de carte şi de frumos şi să bucure elevii şi pe colegii profesori cu diferite activităţi.

Activităţi în bibliotecă

Luna octombrie, luna bibliotecii şcolare este cel mai aşteptat moment. Atunci se întâlnesc noi suflete minunate şi se descopăr noi potenţiale de creativitate. Atunci are loc Întâlnirea cu elevii nou sosiţi în liceu şi atunci sunt împrumutate primele cărţi. Momentul nu trebuie ratat!

An de an, bibliotecara i-a aşteptat pe noii elevi cu mari emoţii. Aşa s-au adunat, unul câte unul, prietenii bibliotecii.

Întâlnire cu scriitori şi lansări de carte

O altă dorinţă a bibliotecarei, pe lângă cea de a le stimula disponibilitatea pentru lectură, este şi cea de a-i provoca pe elevi către introspecţie şi scriere creativă. În fiecare an, le vorbeşte noilor sosiţi despre importanţa jurnalului personal şi despre folosul împrietenirii cu scriitorii contemporani, tineri şi vârstnici, chiar de vârstă apropiată lor. O astfel de şansă s-a ivit chiar la începutul deschiderii acestei noi săli de bibliotecă când s-au putut bucura de întâlnirea cu câţiva scriitori contemporani.

Cerc de lectură şi teatru

         O metodă foarte eficientă pentru transmiterea şi memorarea unor informaţii este interpretarea diferitelor roluri într-o scentă sau piesă de teatru. Interpretarea scenetelor Tinereţe fără să înveţe… , precum şi Trăiască Unirea!, Sceneta Luceafărul lui Eminescu sunt momente de intensă trăire. Elevii participă cu creativitate și entuziasm, creându-și singur costumele. Acestea sunt momente de neuitat!

Ateliere de pregătire a momentelor speciale ale bibliotecii

Atelier de pirogravură

Vizite ale persoanelor externe liceului

Noua sală de bibliotecă se bucură de vizitatori, cum ar fi elevi de clasa a VIII care îşi căută şcoala potrivită pentru urmarea studiilor, precum şi vizite ale diferitelor personalităţi, precum a fost vizita entuziastă a doamnei inspector de la catedra de limba şi literatura română.

Alte diferite activităţi


MISIUNEA BIBLIOTECII

Motto:

„Citesc, deci exist!” (sloganul pasionaților de lectură)

MISIUNEA BIBLIOTECII

Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale utilizatorilor prin promovarea cunoaşterii.

OBIECTIVELE PRIORITARE

I. Consolidarea rolului bibliotecii şcolare ca principala instituţie de cultură şi educaţie;

II. Modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru utilizatori.

COORDONATELE ESENŢIALE ALE ACTIVITĂŢII

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei.

Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de servicii menite să ofere utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional.

Loading